Impresszum

SHAPE
a Mar­qu­ard Mé­di­a­cso­port lap­ja
Ki­adó: Jürg Mar­qu­ard

Főszerkesztő: Birta Brigitta
Művészeti vezető: Galgóczy Viktor
Korrektor: Siklósi Ágnes
Divatkoordináció: Balogh Viktória
Fotó Flashback Photo Studio


Ki­adó Marquard Media Magyarország Kft.
Graphisoft Park, 1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Bu­da­pest, Pf. 278.
Te­le­fon: 50-50-800. Fax: 50-50-805, www.marquardmedia.hu

Ügyvezető i­gaz­ga­tó Óhidi Zsuzsanna
Pénzügyi igazgató Fenyővári Szilvia (sz.fenyovari@marquardmedia.hu)
Portfólió igazgató Pastyik Renáta(r.pastyik@marquardmedia.hu)
Operatív igazgató Pintér Klára (k.pinter@marquardmedia.hu)
Produkciós igazgató Tompa Csilla (cs.tompa@marquardmedia.hu)

Digitális igazgató Lencsés-Tóth Dávid (d.lencses@marquardmedia.hu)
Vállalati kommunikációs vezető Salamon Brigitta (b.salamon@marquardmedia.hu)
Brandmenedzser Csík Henriett (h.csik@marquardmedia.hu)
Kereskedelmi igazgató Kovács Anita (anita.kovacs@marquardmedia.hu)

Event divízióvezető Takács-Balogh Zelma (z.balogh@marquardmedia.hu)
Lapreferens László Mária (m.laszlo@marquardmedia.hu)
Tel.: 06-1-505-0880 Fax: 06-1-505-0806

Hirdetés mmhirdetes@marquardmedia.hu, Tel.: 06-1-505-0872


Nyom­dai elő­ké­szí­tés Colorcom Media
Nyom­da: Ipress Center Hungary Kft. www.ipresscenter.hu
Felelős vezető: Lakatos Imre ügyvezető

Ter­jesz­tés Árusításos úton terjeszti Lapker Zrt.
Előfizetésben terjeszti Magyar Posta Zrt. 1089 Budapest, Orczy tér 1.
Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft. 1039 Budapest,
Hatvany Lajos utca 14. Tel. +36 1 243 9232, info@colorinterpress.hu

Előfizetés www.shape.hu, www.elofizetesem.hu, elofizetes@marquardmedia.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848 Levélben: Shape előfizetes, 1300 Budapest, Pf. 278
Ügyfélszolgálat a kiadónál 06-1-50-50-848, elofizetes@marquardmedia.hu a postán
06-80-444-444, kiadoreklamacio@posta.hu Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunkmegtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.

A kiadó a MATESZ tagja!

Meg nem ren­delt ké­zi­ra­to­kat és fo­tó­kat nem őr­zünk meg és nem kül­dünk vis­sza.
A mag­azin­ban meg­je­le­nő hir­de­té­sek tar­tal­má­ért fe­le­lős­sé­get nem vál­la­lunk.

Copy­right © Marquard Media Kiadó 2015 Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az itt írt e-mail cí­mek­re tör­té­nő e-mail kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy e-mail cí­me, il­let­ve egyéb kö­zölt ada­tai alap­ján a ki­adó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és rek­lám­anya­go­kat küld­jön és az e-mail cí­met, va­la­mint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­ting­cél­ból a hoz­zá­já­ru­lás vis­­sza­vo­ná­sá­ig ke­zel­je. Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adat­köz­lés­hez adott hoz­zá­já­ru­lás a ki­adó cí­mé­re írt le­vél­lel bár­mi­kor vis­­sza­von­ha­tó.A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

SHAPE® is a registered trademark of Meredith Corporation
© 2018 Meredith Corporation All Rights reserved. Published under license from Meredith Corporation

A Marquard Media Group egyéb kiadványai:

Magyarország: JOY, Éva, InStyle, Men's Health, Playboy, Playboy Exclusive, Apa, Gyereklélek, Shape

Lengyelország: CKM, Playboy, Esquire, JOY, COSMOPOLITAN, Harper's Bazaar, Kozaczek, Papilot, ZEBERKA

Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLYERS, 4NETPLAYERS, GOLEMAz itt írt e-ma­il cím­ekre tör­té­nő e-ma­il kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy
e-ma­il cím­e, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és
rek­lámanya­go­kat küld­jön, és az e-ma­il cím­et, valamint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­tingcél­ból
a hozzájárulás visszavonásáig ke­zel­je. Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adat­köz­lés­hez adott
hoz­zá­já­ru­lás a kiadó címére írt le­vél­lel bármikor vissza­von­ha­tó.
Weboldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobban megismerjük a felhasználói viselkedést és érdeklődést, valamint ezek segítségével személyre szabjuk és javítsuk a reklámokat. Weboldalunk használatával ezen feltételeket ön automatikusan elfogdja. További információkat az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
Megértettem