A jelen Weboldal üzemeltetője a Marquard Média Magyarország Kft. Az üzemeltetővel a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüpont alatt található form használatával veheti fel.

A felhasználói feltételek elfogadásáról
A www.joy.hu oldalának használatával a Felhasználó („Ön”) jelzi, hogy az itt található vagy itt hivatkozott minden feltételt és figyelmeztetést („Felhasználási Feltételek”) elfogad. Fenntartjuk a jogot, hogy mérlegelésünk alapján a jelen Felhasználási Feltételeket felülvizsgáljuk, illetve frissítsük. A jelen oldal Ön általi felhasználása akként minősül, hogy Ön az időközönként frissítésre kerülő hatályos Felhasználási Feltételeket elfogadta.

A felhasználói magatartási szabályok elfogadása
Ön vállalja, hogy a www.shape.hu itt írt felhasználói magatartási szabályait betartja többek között, de nem kizárólagosan beleértve azt is, hogy a jelen oldalt jogellenes célra nem használja. A www.joy.hu egyes oldalain szexualitással kapcsolatos cikkek, illetve olyan elemek találhatók, melyek az Mttv. által rögzített besorolás szerinti IV. és vagy V. kategóriába tartoznak és 16 éven aluliakra káros hatással lehetnek. Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjonAz ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon
A szexualitással kapcsolatos cikkeket tartalmazó oldalra való belépéssel Ön kijelenti, hogy elmúlt 16 éves, ilyen tartalom megtekintése nem tiltott az Ön számára és nem sérti erkölcsi értékeit, valamint kijelenti, hogy semmilyen formában nem teszi lehetővé a kiskorúak és fiatalkorúak hozzáférését ilyen oldalak tartalmához.
Ön az oldalt teljes mértékben saját felelősségére látogatja. Az oldalra történő belépéssel kijelenti és garantálja, hogy nem tagja olyan szervnek vagy szervezetnek, ahol nem engedélyezett a www.joy.hu témáinak és tartalmának megjelenítése, és nem tekinti meg vagy használja az oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt vagy egyéb kötelező helyi normát szeghet meg.
Az oldalon megjelenő, kiskorúakra káros tartalmak kiskorúaktól történő távoltartása érdekében Ön szűrőprogramokat használhat.
Információnak az oldalon való közzétételével, illetőleg az oldalon a rendelkezésére álló bármilyen kommunikációs közvetítő alkalmazásával Ön vállalja, hogy nem tölt fel, nem közöl vagy egyéb módon nem terjeszt olyan anyagot – beleértve többek között, azonban nem kizárólagos jelleggel szöveget, képeket, fájlokat, adatot vagy egyéb információt -, amely:
Jogellenes, fenyegető, sértegető, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, megtévesztő, tisztességtelen, amely sérti más magánélethez és nyilvánossághoz való jogát, sérelmes, vagy a jelen szabályzat rendelkezéseit egyéb módon sérti.
Bármely fél szabadalmi, védjegy-, üzleti titokra vonatkozó, szerzői nyilvánosságra vonatkozó vagy egyéb tulajdonhoz fűződő jogát sérti.
Jogosulatlan vagy kéretlen reklámnak, továbbított vagy lánclevélnek, illetőleg a jogosulatlan megkeresés egyéb formájának minősül, a szerencsejátékot is beleértve.
Szoftver-vírusokat vagy egyéb olyan számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat, amelyeket arra terveztek, illetve arra szántak, hogy bármely szoftvert, hardvert vagy távközlési berendezést megbontsanak, megrongáljanak, vagy hogy annak működését korlátozzák, illetve, hogy bármely harmadik fél adataiban vagy egyéb információjában kárt tegyenek, vagy ezekhez jogosulatlanul hozzáférjenek.
Olyan személyről tartalmazó információt, anyagot vagy képeket, aki a tizennyolcadik (18) életévét nem töltötte be, illetve az adott személy lakóhelyéül szolgáló országban irányadó nagykorúságot nem érte el, és nem rendelkezik törvényes képviselőjének erre kiterjedő írásbeli hozzájárulásával.
Az oldalon megadott személyes adatai tartalmáért és azok helyességéért kizárólag Ön felel.
Kizárólag Ön felel azért, hogy az oldal megtekintését kinek teszi lehetővé.
Ön elfogadja azt is, hogy az oldal felhasználóiról vagy tagjairól Ön nem gyűjthet információt, illetve, hogy az ilyen információt kéretlen tömeges e-mail vagy közlések küldésére vagy segítésére nem használhat fel. Ezen túlmenően Ön vállalja azt is, hogy 18. életévét be nem töltött gyermekről személyes információt szándékosan nem kér, illetve nem gyűjt.
Bár a www.joy.hu figyelemmel kíséri a posztokat és véleményeket, a fórumokat, üzenőfalakat, kommenteket, valamint a felhasználók és a tagok által oldalon folytatott egyéb kommunikációt, mindezekért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli, ezek nem tükrözik a www.joyhu vagy a Marquard Média Magyarország Kft. véleményét. Az üzemeltető korlátozás nélkül jogosult arra, hogy mérlegelése alapján eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyek a megítélése szerint a felhasználói magatartási szabályokba ütköznek, egyéb módon sérelmesek, kifogásolhatók vagy pontatlanok.
Hivatkozások (linkek) és harmadik felek oldalai
Lehetséges, hogy ez az oldal automatizált keresési eredményeket szolgáltat, vagy Önt egyéb módon összekapcsolja az interneten található egyéb oldalakkal. Lehetséges, hogy ezen, más az oldalak olyan információt vagy anyagokat tartalmaznak, amelyet egyes felhasználók illetlennek vagy sértőnek találnak. Ezek az egyéb oldalak nem a www.joy.hu irányítása alatt állnak. Ezzel Ön tudomásul veszi, hogy a www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. az ilyen oldalak pontosságáért, szerzői jogi megfelelőségéért, jogszerűségéért, illendőségéért vagy egyéb jellemzőjéért nem tartozik felelősséggel. Az ilyen hivatkozás (link) alkalmazása nem minősül az oldal www.joy.hu vagy Marquard Média Magyarország Kft. általi jóváhagyásaként vagy akként, hogy az üzemeltetőivel az említettek kapcsolatban állnának.
Hírlevél
A www.joy.hu oldalon a „Hírlevél feliratkozás” menüpont alatt található üres rubrika megjelölésével a felhasználó beleegyezik, hogy a www.joy.hu csapata illetve a Marquard Média Magyarország Kft. időnként hírleveleket küldjön számára. Leiratkozni a hírlevél alján található linken lehet.
Tulajdonjogok és korlátozások
Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon elérhető valamennyi tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. A www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft., termék- és szolgáltatásnevei a Marquard Média Magyarország Kft. vagy annak anyacége védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. A www.joy.hu-t Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből származékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben Ön bizonyos esetekben jogosult lehet arra, hogy a jelen oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy összeállítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően tilos a tartalom vagy anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs engedélyezve.
A felhasználó által adott korlátozott felhasználási engedély
Tartalomnak a jelen oldalon való megjelenítésével vagy betöltésével Ön:
A Marquard Média Magyarország Kft. és társult vállalkozásai, valamint felhasználási engedélyesei részére az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljes mértékben továbbadható jogot biztosít a tartalom bármilyen formában, bárhol és bármilyen célból történő felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, átdolgozására, módosítására, megváltoztatására, terjesztésére, mások általi terjesztésére és népszerűsítésére.
Szavatolja és kijelenti, hogy a tartalomra vonatkozó valamennyi jog Önt illeti meg, vagy azokkal Ön egyéb módon rendelkezik, és hogy az Ön tartalmának www.joy.hu általi nyilvános közlése és felhasználása harmadik felek jogaiba nem ütközik, és azokat nem sérti.
A szerzői jog megsértésére vonatkozó panaszok bejelentésére irányadó eljárás
Amennyiben a megítélése szerint az Ön művét lemásolták, és az a jelen weboldalon szerzői jogi jogsértést megvalósító módon szerepel, jogosult minket az alábbi címen értesíteni: joy@joy.hu.
A garanciavállalás kizárása
A jelen oldalon található vagy itt elérhető valamennyi anyag, információ, szoftver, termék és szolgáltatás („tartalom”) az adott állapotában és a rendelkezésre álló módon használható. A tartalom szolgáltatása bárminemű – kifejezett vagy vélelmezett – garanciavállalás nélkül történik, a forgalomképességre, adott célnak való megfelelőségre vagy jogsértés kizárására vonatkozó vélelmezett garanciákat is ideértve. A www.joy.hu, a Marquard Média Magyarország Kft., ezek leányvállalatai, tulajdonosai és engedélyadói a tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy helyességét, valamint azt nem szavatolják, hogy a jelen oldal bármikor vagy bárhol elérhető lesz, illetve, hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek, vagy, hogy a tartalomban nem találhatók vírusok vagy egyéb kártékony összetevők. A jelen oldal Ön általi használata az Ön kizárólagos felelőssége mellett történik. A jelen oldal használatával megtekintett, letöltött vagy egyéb módon megszerzett anyag kizárólag az Ön saját felelősségére és mérlegelése alapján történik. Az ilyen anyag megtekintéséből, illetve letöltéséből eredő bármilyen kárért, személyi sérülésért vagy immateriális problémáért, az Ön processzorában bekövetkezett károkért, adatvesztésért kizárólag Ön a felelős. Mivel bizonyos joghatóságok bizonyos garanciák kizárását nem teszik lehetővé, lehetséges, hogy ezek a kizárások Önre nem vonatkoznak.
A felelősség korlátozása
A www.joy.hu, a Marquard Média Magyarország Kft., ezek tagjai, vezetői illetőleg munkavállalói semmilyen körülmények között nem kötelesek semmiféle olyan közvetlen, közvetett, büntető jellegű, eshetőleges, különleges vagy következményi kár megtérítésére, mely a jelen oldal felhasználásából vagy az erre való képesség hiányából ered. A jelen korlátozás irányadó, ha a feltételezett felelősség szerződésen alapul, szerződésen kívül okozott kár, gondatlanság, fokozott felelősség, vagy egyéb ok eredménye, abban az esetben is, ha a www.joy.hu figyelmét az ilyen kárra felhívták. Mivel bizonyos joghatóságok alatt az eshetőleges vagy következményi károk kizárása, illetve korlátozása nem megengedett, így a www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. felelőssége az ilyen joghatóságok alatt a jogszabályok által megengedett mértékben van korlátozva.
Jóvátétel
Ön vállalja, hogy a www.joy.hu-t, annak tulajdonosát, a Marquard Média Magyarország Kft.-t és ezek tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit, társtulajdonosait és egyéb partnereit, vállalkozóit és munkavállalóit minden olyan követeléssel, kiadással és igénnyel szemben megóvja és kárpótolja (a jogi képviselői díjakat is beleértve), amelyet velük szemben harmadik fél a jelen oldal Ön általi használata vagy az Ön jelen oldallal való visszaélése miatt, abból eredően vagy annak kapcsán támaszt, az Ön által feltöltött, közölt vagy a jelen oldalon keresztül továbbított tartalommal, valamint Önnek a jelen oldallal fennálló viszonyával és a jelen oldal Ön általi használatával kapcsolatos igényeket is beleértve.
Nemzetközi felhasználás
A www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. nem tesz garanciavállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelen oldalon található anyagok bizonyos helyeken való felhasználásra alkalmasak, vagy rendelkezésre állnak, illetve, hogy azok olyan területekről, ahol a tartalmuk jogellenes vagy tiltott, elérhetők. Azok, akik úgy döntenek, hogy a jelen oldalhoz bárhonnan hozzáférnek, mindezt a saját kockázatukra teszik, és a helyi jogszabályok betartása az ő felelősségük. Amennyiben a jelen oldalt Ön olyan joghatóság területén használja, ahol az ilyen felhasználás tilos vagy korlátozás alá esik, az Ön felhasználása tekintetében a www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. semmiféle felelősséggel nem tartozik.
Irányadó jog és eljáró fórum kijelölése
A jelen Felhasználási Feltételekre és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből vagy a jelen oldal Ön általi használatából eredő, illetve ezekkel összefüggő valamennyi követelés és kereset vonatkozásában Magyarország bíróságainak kizárólagos hatáskörébe tartozik, azzal, hogy Ön az ilyen követelés vagy kereset elbírálására az ilyen bíróságok hatáskörének gyakorlását elfogadja és magát ennek aláveti.
Elválaszthatóság és teljesség
A Felhasználási Feltételekben kifejezetten eltérően szabályozott esetek kivételével a jelen Felhasználási Feltételek minősül az Ön és a www.joy.hu (Marquard Média Magyarország Kft.) között a jelen oldal vonatkozásában létrejött teljes körű megállapodásnak, és felülír Ön és a www.joy.hu (Marquard Média Magyarország Kft.) között a jelen oldal kapcsán közölt minden előzetes és egyidejű (akár szóbeli, akár írásbeli vagy elektronikus) kommunikációt és javaslatot. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, úgy ezt a részt az irányadó jogszabállyal összhangban olyan módon kell értelmezni, hogy az a felek eredeti szándékát a lehető legnagyobb mértékben tükrözze, azzal, hogy a fennmaradó részek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.
Megszűnés
A www.joy.hu fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos mérlegelése alapján az Ön hozzáférését a jelen oldal egészéhez vagy egy részéhez – értesítés mellett vagy anélkül, bármilyen okból – megszüntesse, beleértve többek között korlátozás nélkül azt az esetet is, ha a www.joy.hu megítélése szerint Ön a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megsértette, vagy ezekkel nem összhangban járt el. Mindez kiterjed a www.joy.hu azon jogára is, hogy megszüntesse felhasználó képességét arra vonatkozóan, hogy az oldalon anyagokat tegyen közzé. Ön elfogadja, hogy a www.joy.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. nem tartozik felelősséggel Önnel vagy harmadik felekkel szemben azért, hogy Önnek a jelen oldalhoz való hozzáférését megszüntette.
Weboldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobban megismerjük a felhasználói viselkedést és érdeklődést, valamint ezek segítségével személyre szabjuk és javítsuk a reklámokat. Weboldalunk használatával ezen feltételeket ön automatikusan elfogdja. További információkat az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
Megértettem